Lịch

Các liên kết

Danh ngôn

Tra từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:


Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TT chứng khoán

  Báo mới

  Chat

  Lời chào

  CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SƠN TỊNH
  . Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Xin cảm ơn!

  Gmail các đơn vị

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN TỊNH
  DANH SÁCH GMAIL CÁC ĐƠN VỊ TRONG HUYỆN
  TIỂU HỌC, THCS
  * TIỂU HỌC

  + Trường TH Tịnh Giang – Gmail: mailto:huudungtinhgiang@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Đông - Gmail: mailto:nguyenthanhphuong588@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Minh - Gmail: ducthaitt@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Bắc - Gmail: truongtieuhoctinhbac@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Hiệp - Gmail: mailto:thtinhhiep@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Trà - Gmail: mailto:letritinhtra@gmail.com

  + Trường TH số 1 Tịnh Bình - Gmail: thtinhbinh1@gmail.com

  + Trường TH số 2 Tịnh Bình - Gmail: trangthso2tb@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Sơn - Gmail: buimaits1976@gmail.com

  + Trường TH số 1 Tịnh Hà - Gmail: tieuhocso1tinhha2012@gmail.com

  + Trường TH số 2 Tịnh Hà - Gmail: nvtugdthso2tinhha@gmail.com

  + Trường TH số 1 Tịnh Thọ - Gmail: truongtieuhoctho1@gmail.com

  + Trường TH số 2 Tịnh Thọ - Gmail: th2tinhtho@gmail.com

  + Trường TH số 1 Tịnh Phong - Gmail:

  + Trường TH số 2 Tịnh Phong - Gmail: thphong2@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Ấn Tây - Gmail: doan.c1antay@gmail.com

  + Trường TH số 1 Thị Trấn - Gmail: thso1sontinh@gmail.com

  + Trường TH số 2 Thị Trấn - Gmail: nguyenxuanvietqng@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Ấn Đông - Gmail: huongc1andong@gmail.com

  + Trường TH Tịnh An - Gmail: vuqn1284@yahoo.com

  + Trường TH Tịnh Châu - Gmail: danghuonght@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Long - Gmail: tieuhoctinhlong@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Thiện - Gmail: tieuhoctinhthien@gmail.com

  + Trường TH số 1 Tịnh Khê - Gmail: tieuhockhe1@gmail.com

  + Trường TH số 2 Tịnh Khê - Gmail: truongtieuhocso2tinhkhe@gmail.com

  + Trường TH số 1 Tịnh Hòa - Gmail: tieuhochoa1@gmail.com

  + Trường TH số 2 Tịnh Hòa - Gmail: hoa2sontinh@gmail.com

  + Trường TH Tịnh Kỳ - Gmail: dothanhnhan3110@gmail.com

  * TRUNG HỌC CƠ SỞ

  + Trường THCS Tịnh Giang – Gmail: tinhgiangc2@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Đông - Gmail: lamthcstinhdong@gmail.com

  + Trường THCS Phạm Kiệt - Gmail: ldbao71@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Bắc - Gmail: phuongchinhtb@gmail.com, thcstbac@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Hiệp - Gmail: diem1963@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Trà - Gmail: truongtt68@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Bình - Gmail: thaibinh1959@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Sơn - Gmail: thcstinhson2012@gmail.com

  + Trường THCS Nguyễn Chánh- Gmail: thcsnguyenchanhtinhha@gmail.com, trunghuta6@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Thọ - Gmail: thang.thcstt@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Phong - Gmail: nguyentanchau10@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Ấn Tây - Gmail: phuocthanh56@gmail.com, hoanghoaiphong@gmail.com

  + Trường THCS T.Q.Trọng - Gmail: thcstruongquangtrongst@gmail.com, phatgd@gmail.com

  + Trường THCS Lê Trung Đình - Gmail: thcsletrungdinh@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh An - Gmail: phongtinhan@gmail.com

  + Trường THCS Trần Quí Hai - Gmail: tranquyhaithcs@gmail.com

  + Trường THCS Trần Văn Trà - Gmail: buttqh@gmail.com, thcstranvantrat42@gmail.com, thanhgvtinhoc@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Thiện - Gmail: thcstinhthien@gmail.com

  + Trường THCS Võ Bẩm - Gmail: thcstinhkhe@gmail.com

  + Trường THCS Tịnh Kỳ - Gmail: tangiac61@gmail.com

  + Trường THCS Nguyễn Cát - Gmail: thcstinhhoa@gmail.com

  .

  Danh bạ ĐT_Gmail cá nhân

  TT Họ và tên Số ĐT cá nhân Gmail cá nhân
  1 Bùi Trưng 0914041616 buitrung.gdsontinh@gmail.com
  2 Lý Minh Phụng 0905908208 lmphung58@gmail.com
  3 Dương Thị Thu Thủy 0914226599
  4 Đỗ Đình Hòa 0979759661 hoagdst@gmail.com
  5 Bùi Tá Phường 0913418587 taphuonggdst@gmail.com
  6 Đinh Tấn Việt 01256886123
  7 Lê Văn Cảm 0988096937 vancamgdst@gmail.com
  8 Trần Quốc Bảo 0983843830 tranquocbaost@gmail.com
  9 Lê MInh Hiền 0909540900 hiengdst2@gmail.com
  10 Từ Văn Đông 0986005579 vandonggdst@gmail.com
  11 Nguyễn Thành Tại 0977229770
  12 Võ Thanh Đàn 0905908789
  13 Phạm Thị Thanh Cẩm 0986625865
  14 Đặng Anh Tuấn 0974007140 anhtuangdst@gmail.com
  15 Thân Thị Ty 0914243874
  16 Võ Thị Hải 0946059585
  17 Lê Văn Thảo 0983781255
  18 Trương Thị Kiều Ngân 0905967792
  19 Nguyễn Thị Cẩm 0903543390
  20 Nguyễn Tấn Hà 01647267237 tanhast123@gmail.com

  Thành viên tích cực
  0-avatar
  Nguyễn Thanh Tùng
  Điểm số: 15
  Avatar
  Đoàn Thanh Quân
  Điểm số: 6
  Avatar
  Nguyễn Xuân Tiên
  Điểm số: 6
  Avatar
  Đoàn Văn Trưởng
  Điểm số: 3
  Avatar
  Phạm Văn Anh
  Điểm số: 3
  Avatar
  Phạm Văn Phú
  Điểm số: 3
  Avatar
  Nguyễn Thị Trang
  Điểm số: 3

  Website đơn vị tiêu biểu

  Website cá nhân tiêu biểu
  Góc nhìn cuộc sống
  Lượt truy cập: 23
  Website của Phạm Văn Phú
  Lượt truy cập: 2
  Website của Trần Thi Ca
  Lượt truy cập: 1

  Thông báo

  THÔNG BÁO